17.1.2009 - Hloubětín, Satalice, stavba Pražského okruhu