Před opravou ...

Před opravou ...

PŘED OPRAVOU!! Porovnání běžně opotřebovaného sériového pístu (vlevo) s pístem z našeho motoru (vpravo). Je zde patrné značné opotřebení boční strany pístu po vzájemném tření a stěnu válce.