ALK (Anti-Lift Kit)

ALK efektivně modifikuje aktuální polohu středu profilu odpružení (IC), což je ústřední bod poloměrů pohybu klíčových častí odpružení. Tento bod získáme protažením přímky spojující uložení spodního příčného ramene a přímky vycházející z horního uložení tlumiče a svírající s ním úhel 90° směrem za kolo (viz. obrázek).

Z tohoto bodu (IC) veďte dvě přímky. První (Swing Arm – Breaking), do bodu styku kola s vozovkou (contact patch) a druhou (Swing Arm – Accelerating) do středu kola. Takto vzniklý úhel mezi přímkami a rovinou vozovky vyjadřuje míru Anti-Lift / Anti-Dive efektu přední nápravy. Jinými slovy, pozice středu profilu odpružení (IC) má přímý vliv na Anti-Lift, připadně Anti-Dive vlastnosti uložení předních kol. Čím je tento bod blíže k vozovce, tím se zmenšuje míra Anti-Lift / Anti-Dive efektu.
V případě montáže ALK se posouvá zadní čep uložení příčného ramene níže cca o 20mm. Tímto se zároven mírně mění i záklon kola. Výsledným efektem je snížení pozice IC, zmenšení úhlů sevřených mezi rovinou vozovky a SA (Swing Arm), což má přímo vliv na koeficient Anti-Lift (Anti-Dive) vyjádřený v procentech. Čím větší koeficient, tím větší odolnost proti zvedání a zanořování.Efekt snížení koeficientu Anti-Lift / Anti-Dive

Jestliže odpružení má koeficient Anti-Lift (AL) / Anti-Dive(AD) 100%, tak veškerá podélná zátěž vznikající při akceleraci a při brždění je přenesena přes dolní příčné rameno, ponechává odpružení nezatížené a pružiny neztlačené. Při koeficientu AL / AD 0% odpružení zpracuje veškerou zátěž, pružiny jsou stlačeny na maximum. V praxi samořejmě, vzhledem ke konstrukci zavěšení předních kol, není možné dosáhnout těchto mezích hodnot, vždy se jedná o nuance vycházející z výchozí konstrukce zavěšení.
Zmenšení koeficientu AL / AD přináší změkčení předního odpružení během akcelerace a brždění.Závěr

Měkčí přední odpružení během akcelerace a brždění vyrovnává zátěž na předních pneumatikách, důsledkem čehož je je větší tlak na pneumatiku a větší přilnavost. To povede k menší nedotáčivosti při průjezdu zatáčkou při akceleraci a při brždění.
Dalším efektem je lepší vedení pneumatik na rozbitých, kamenitých a šotolinových cestách a udržení kontaktu pneumatik s povrchem.Zdroj

WhiteLine Discussion Paper "effect of Anti-Lift Kit (ALK)" viz. příloha

PřílohaVelikost
Effect_of_WL_ALK_a.pdf222.44 KB
ALK Diagram25.43 KB

Zhoršení stability

Montáž ALK přinaší již výše zmíněné výhody pri průjezdu zatáčkou, zejména pri brždění do a při akceleraci ze zatáčky. Částečně eliminuje nepříjemnou nedotáčivost AWD vozů. Ovšem změkčení předního odpružení přináší také zhoršení stability zejména při vyšších rychlostech. Například při jízdě po dálnici se to projevuje mírným sklonem k "plavaní" vozu i při nepatrném pohybu volantem. Je to obecný problém a je jasné, že vždy je jakékoliv zlepšení, vykoupeno někde jinde. Universální nastavení neexistuje, vždy se jedna o kompromis.